Nástroje pro usnadnění přístupu

csenfrdekoplrusk

Hospodaření obce v odpadovém hospodářství

Přehled příjmů obce (v Kč)

  2017  2018  2019  2020   2021 2022*
 Poplatky za odpad   289815,00   234737,08   275674,18   310073,37   330485,77 

324384,00

 EKO-KOM  109802,00   103060,00   112387,50   132216,49   161225,01  131012,77
 Ostatní příjmy  0,00   0,00   0,00   0,00   1 000,00  0,00
 Celkem  399 617,00   337 797,08   388 061,68   442 289,86   448791,28  455396,80

 * stav k 30.09.2022

Přepočet příjmů na obyvatele (v Kč/obyv.)

  2017  2018  2019   2020  2021  2022
 počet obyvatel*  555  552  534  536 547  
 příjem na obyvatele   720,03   611,95   726,71   825,17  820,46  

* dle ČSÚ vždy k 31.12. daného roku

 

Přehled výdajů obce (v Kč)

  2017  2018  2019  2020  2021  2022*
 Tříděný odpad   81970,00   94614,00   98958,10   129038,95   141745,94  158126,94
 Komunální odpad občanů  328029,00   350254,00   351759,27   343408,98   330141,84  190739,90
 Komunální odpad obce  42992,00   45216,00   47480,10   47480,40   49486,62  13971,87
 Velkoobjemové kontejnery  52371,00   50859,00   54194,00   35851,25   100510,00  107145,50
 Biologicky rozložitelný odpad   19908,00   22619,20   33494,06   36851,03   37261,58  25776,00
 Celkem  525270,00   563562,20   585885,53   592630,61   659145,98  621956,61

 * stav k 30.09.2022

Přepočet výdajů na obyvatele (v Kč/obyv.)

  2017   2018 2019  2020  2021  2022
počet obyvatel*    555 552 534 536  547  
 výdaj na obyvatele   964,43   1 020,95   1 097,16   1 105,65   1 205,02    

* dle ČSÚ vždy k 31.12. daného roku

 

Doplatek obce na odpadové hospodářství (v Kč a v Kč/obyv.)

  2017  2018 2019 2020 2021 2022**
 počet obyvatel*  555 552 534 536 547   
 doplatek obce  125653,00   225765,12   197823,85   150340,75   166435,20  40363,44
 doplatek na obyvatele   226,40  408,99  370,46  280,49 304,27   

* dle ČSÚ vždy k 31.12. daného roku

** stav k 30.09.2022

  • Přečteno: 721