csenfrdekoplrusk

Dotace rok 2015

Krásné hřiště Kujavám Identifikační číslo projektu: 117D815003383

Celková částka 369 585,- Kč

Dotace z Ministerstva pro místní rozvoj  

244 300,- Kč
Vlastní prostředky 104 715,- Kč
Nezpůsobilé výdaje 20 570,- Kč

mpr Podprogram Podpora
obnovy a rozvoje venkova

 

 

Zkvalitnění služeb knihovny v Kujavách Číslo rozhodnutí: 71/MK-S 2988/2015 OULK

Celková částka 57 410,- Kč
Dotace z Ministerstva kultury 30 000,- Kč
Vlastní prostředky 27 410,- Kč

ministerstvo kultury

 

  • Přečteno: 4901

Projekt CZ.1.04/2.1.00/03.00015

esf oplz

Vzdělávejte se pro růst! – pracovní příležitosti

Jak pomohla Evropská unie a Evropský sociální fond naší obci?

V letech 2013 - 2015 jsou vytvářena pracovní místa veřejně prospěšných prací (VPP) také v rámci projektu Vzdělávejte se pro růst! – pracovní příležitosti, který je v rámci Operačního programu Lidské zdroje a zaměstnanost financován z Evropského sociálního fondu a státního rozpočtu České republiky.

V období od 1.5.2014 do 30.4.2015 bylo v obci Kujavy v rámci projektu podpořeno 5 pracovních míst na VPP za 733 695,00 Kč, z toho výše příspěvku z Evropského sociálního fondu činila 85%, tj. 623 640,75 Kč a ze státního rozpočtu České republiky činila 15%, tj. 110 054,25 Kč.

Pracovní místa podpořená v rámci VPP byla zaměřena na údržbu veřejné zeleně, úklid v obci, péči o životní prostředí atd.

  • Přečteno: 4421

Projekt CZ.1.04/2.1.00/03.00015

esf oplz

Vzdělávejte se pro růst! – pracovní příležitosti

Jak pomohla Evropská unie a Evropský sociální fond naší obci?

V letech 2013 - 2014 jsou vytvářena pracovní místa veřejně prospěšných prací (VPP) také v rámci projektu Vzdělávejte se pro růst! – pracovní příležitosti, který je v rámci Operačního programu Lidské zdroje a zaměstnanost financován z Evropského sociálního fondu a státního rozpočtu České republiky.

V období od 1.7.2014 do 31.12.2014 byla v obci Kujavy v rámci projektu podpořena 2 pracovní místa na VPP za 156 000,00 Kč, z toho výše příspěvku z Evropského sociálního fondu činila 85%, tj. 132 600,00 Kč a ze státního rozpočtu České republiky činila 15%, tj. 23 400,00 Kč.

Pracovní místa podpořená v rámci VPP byla zaměřena na údržbu veřejné zeleně, úklid v obci, péči o životní prostředí atd.

  • Přečteno: 4058

Projekt CZ.1.04/2.1.00/03.00015 - 2012

esf-eu-mpsv-op

Vzdělávejte se pro růst! – pracovní příležitosti

Jak pomohla Evropská unie a Evropský sociální fond naší obci?

V letech 2012 - 2013 jsou vytvářena pracovní místa veřejně prospěšných prací (VPP) také v rámci projektu Vzdělávejte se pro růst! – pracovní příležitosti, který je v rámci Operačního programu Lidské zdroje a zaměstnanost financován z Evropského sociálního fondu a státního rozpočtu České republiky.

V období od 1.5.2012 do 30.4.2013 byla v obci Kujavy v rámci projektu podpořena 3 pracovní místa na VPP za 320 967,- Kč, z toho výše příspěvku z Evropského sociálního fondu činila 85%, tj. 272 821,95 Kč a ze státního rozpočtu České republiky činila 15%, tj. 48 145,05 Kč.

Pracovní místa podpořená v rámci VPP byla zaměřena na koordinaci činnosti pracovníků veřejné služby, údržbu zeleně, úklid v obci, péči o životní prostředí atd.

  • Přečteno: 4257

Projekt CZ.1.04/2.1.00/03.00015

esf-eu-mpsv-op

Vzdělávejte se pro růst! – pracovní příležitosti

Jak pomohla Evropská unie a Evropský sociální fond naší obci?

V letech 2012 - 2013 jsou vytvářena pracovní místa veřejně prospěšných prací (VPP) také v rámci projektu Vzdělávejte se pro růst! – pracovní příležitosti, který je v rámci Operačního programu Lidské zdroje a zaměstnanost financován z Evropského sociálního fondu a státního rozpočtu České republiky.

V období od 1.5.2013 do 31.10.2013 byla v obci Kujavy v rámci projektu podpořena 3 pracovní místa na VPP za 262 829,00 Kč, z toho výše příspěvku z Evropského sociálního fondu činila 85%, tj. 223 404,65 Kč a ze státního rozpočtu České republiky činila 15%, tj. 39 424,35 Kč.

Pracovní místa podpořená v rámci VPP byla zaměřena na údržbu veřejné zeleně, úklid v obci, péči o životní prostředí atd.

  • Přečteno: 3897