csenfrdekoplrusk

Kujavští hrdinové

(zpracoval Bc. Michal Dresler)

KAREL KUTĚJ

Pan Karel Kutěj se narodil 18. července 1916 v Hošťálkové na Vsetínsku. Po absolvování obecné školy se vyučil lakýrníkem. Následně se přestěhoval do Zlína a začal pracovat ve firmě Baťa. Téměř dvaadvacetiletý Karel byl v březnu 1938 odveden na vojnu. Rok poté, při vzniku Protektorátu Čechy a Morava byl z vojny propuštěn. Vrátil se do Zlína, kde opět pracoval v Baťově továrně. 

Zlom v jeho životě nastává během léta roku 1939. Jakožto instruktor společnosti Baťa byl 31. července 1939 vyslán firmou do Borova, do tehdejší Jugoslávie. Jeho pobyt v Jugoslávii měl trvat do 15. září 1939. Vzhledem k událostem ve střední Evropě se však mladý Karel rozhodl svůj pobyt v Jugoslávii prodloužit do 28. listopadu 1939. Na základě vyhlášení všeobecné mobilizace příslušníků českoslovenksé branné moci žijících v zahraničí požádal o vstupní vízum do Francie. Aby se do Francouzské republiky mohl dostat, musel společně s dalšími vojáky putovat z Jugoslávie do Řecka, dále do Turecka a do Bejrutu, ze kterého vyplul lodí do Francie.

Na Štědrý den roku 1939 se Karel Kutěj společně s dalšími československými vojáky vylodil ve francouzském přístavním městě Marseille. V roce 1940 bojoval proti nacistům o Francii, nicméně neúspěšně. Po obsazení Francie nacistickým Německem byl přepraven do Velké Británie, kde byl vyškolen jako řidič a následně velitel tanku. Po vylodění československých jednotek ve Francii v roce 1944 obléhal přístav Dunkerque, a to až do konce války.

Do svého rodného Československa se vrátil po dlouhých 6 letech, kdy celou válku bojoval na straně československého zahraničního vojska. Dne 29. října 1945 se vrátil také do společnosti Baťa. Jakožto vják ve službách "západu" musel ale být Karel Kutěj z Baťova podniku propuštěn. V roce 1946 se oženil s Annou Kutějovou, rozenou Wlosokovou. Společně se nastěhovali na kujavský zemědělský statek vedle nynějšího fotbalového hřiště. Na místo, kde v minulosti stála tvrz rodu Běsů z Kujav.

Hrdina, který bojoval za demokratickou společnost, se však mnoha uznání během svého života nedočkal. Po komunistickém převratu byl stále pronásledován Státní bezpečností, která mu znepříjemňovala život. Byl nucen vstoupit do JZD a zanechat soukromého zemědělství. I takto může skončit život jednoho z největších kujavských hrdinů. 

Karel Kutěj zemřel 23. června 1993. Alespoň na sklonku svého života se dočkal vytoužené demokracie. Po jeho smrti dům Kutějových stále chátral, a tak byl v roce 2007 stržen. Dnes o něm v obci nenajdeme jedinou zmínku. Rádi bychom mu tedy touto cestou poděkovali a označili jej KUJAVSKÝM HRDINOU.

 Karel Kutěj

 

ŠTEFAN KOZLÍK

Pan Štefan Kozlík se narodil 20. prosince 1921 v obci Vysoká nad Kysucou, která dnes leží na česko-slovenském příhraničí. Ve svých 20 letech nastoupil na základní službu do slovenské armády. Společně s partyzánskou jednotkou bojoval v rámci Slovenského národního povstání proti fašistům. Po prohraném Slovenském národním povstání začali němečtí vojáci tvrdě likvidovat partyzány. Některým z nich stejně jako Štefanu Kozlíkovi se podařilo utéct do osvobozeného území.

V únoru 1945 se přihlásil do československého vojska a opět bojoval proti německým silám za svobodu a samostatnost Československa. Dva měsíce poté byl raněn do obou noh u města Vrútky a převezen do nemocnice. Propuštěn byl z nemocnice až po skončení války v prosinci 1945, ale další dva měsíce se musel léčit doma.

Jelikož po této dlouhodobé léčbě získal zaměstnání v ostravských ocelárnách, hledal bydliště v některé z přilehlých obcí. Domovem se mu staly naše Kujavy. Po Sametové revoluci byl rehabilitován a byl povýšen na praporčíka. Kujavský hrdina pan Štefan Kozlík zemřel 22. února 2001.

tefan kozlk

Zdroje: Langer, Václav. Almanach příslušníků československého zahraničního vojska 1939 - 1945 z území bývalého okresu Nový Jičín. Nový Jičín: Český svaz bojovníků za svobodu. Okresní výbor Nový Jičín, 2005. 201 s. ISBN: 80-254-0580-X

Hrady.cz. Tvrz Kujavy [online]. Hrady.cz [18. 1 . 2021]. Dostupné z: https://www.hrady.cz/index.php?OID=4575

  • Přečteno: 619