Accessibility Tools

csenfrdekoplrusk

Větrný mlýn, byl asi 500 m jihozápadně od obce

Větrný mlýn, asi 500 m jihozápadně od obce, vpravo od silnice do Životic.

Roku 1875 byl v provozu.

Spec. mapa Neutitschein 7-XVIII, 1880.
Stoklas, ČVSMO 1926, 125.
Bericht, 334
Burian, ČE 1958, 314.

Literatura:

VĚTRNÉ MLÝNY V POODŘÍ

Vydal: REGION POODŘÍ
č.p. 1 - zámek, 742 54 Bartošovice
Obálka a grafická úprava: Kateřina Šobichová
Redakce: Oldřich Usvald, Ivan Bartoš, René Velčovský a Veronika Velčovská
  • Hits: 5290