Accessibility Tools

csenfrdekoplrusk

Větrný mlýn, vpravo od silnice do Děrného

Větrný mlýn při sz. okraji obce, vpravo od silnice do Děrného. Dolní část zděná, horní dřevěná, půdorys 6,8 x 3,1 m, půlkruhový závěr. Roku 1875 v provozu.

Spec. mapa Neutitschein 7-XVIII, 1880.
Stoklas, ČVSMO 1926, 125.
Kroček, Radostná země 1953, 16 (snímek), 61; Za krásami domova 1957, 104, 105 (snímek).
KSPPOP Brno M-52/55.
Bericht, 334.
Myška, Větrné mlýny na Bílovecku, 13, 16 (snímky).
Burian, ČE 1958, 314.

Literatura:

VĚTRNÉ MLÝNY V POODŘÍ

Vydal: REGION POODŘÍ
č.p. 1 - zámek, 742 54 Bartošovice
Obálka a grafická úprava: Kateřina Šobichová
Redakce: Oldřich Usvald, Ivan Bartoš, René Velčovský a Veronika Velčovská
  • Hits: 5223