Fulltextové vyhledávání

Drobečková navigace

Úvod > Život v obci > Aktuality > Mapování kanalizace v obci Kujavy

Mapování kanalizace v obci KujavyVážení občané obce Kujavy,

již dříve jsme vás prostřednictvím obecního zpravodaje informovali o kontrole České inspekce životního prostředí (ČIŽP) ohledně způsobů odkanalizování budov a provoz kanalizace obce Kujavy. Naše kanalizační síť vzhledem ke svému stáří a stále přísnější legislativě nevyhovuje současným předpisům. Proto se budeme snažit vše napravit, ale k tomu potřebujeme i vaši pomoc. Věřím, že společnými silami to zvládneme. Mezi nejzásadnější nedostatky, které je potřeba neprodleně vyřešit, je identifikace všech připojených producentů odpadních vod na kanalizaci obce a případné uzavření smluv o odvádění odpadních vod se všemi těmito producenty.

Tuto povinnost nám ukládá zákon č. 274/2001 Sb., ve znění pozdějších předpisů (zákon o vodovodech a kanalizacích), kde je uvedeno následující:

 • v §8 odst.6
  • Vlastník vodovodu nebo kanalizace, popřípadě provozovatel, pokud je k tomu vlastníkem zmocněn, je povinen uzavřít smlouvu o dodávce vody nebo odvádění odpadních vod s odběratelem.
 • v §10 odst.2
  • Neoprávněným vypouštěním odpadních vod do kanalizace je vypouštění:
   1. bez uzavřené písemné smlouvy o odvádění odpadních vod nebo v rozporu s ní,
   2. v rozporu s podmínkami stanovenými pro odběratele kanalizačním řádem, nebo,
   3. přes měřící zařízení neschválené provozovatelem…
  • v §36 odst.1
   • Pokud je pozemek, nebo stavba připojena na vodovod nebo kanalizaci v souladu s právními předpisy, vzniká odběrateli nárok na uzavření písemné smlouvy podle §8 odst. 6. Tento nárok nevzniká, pokud se okolnosti, za kterých došlo k povolení připojení na vodovod nebo kanalizaci, změnily natolik, že nejsou splněny podmínky pro uzavření této smlouvy na straně odběratele.

 

Sjednání nápravy je provozovateli kanalizace přikázáno vodoprávním úřadem Bílovec a ČIŽP. Co možná nejdříve musí obec doplnit chybějící podklady k řádnému provozu kanalizace, identifikovat producenty napojené na kanalizaci a případně uzavřít se všemi smlouvu o odvádění odpadních vod. Bez této smlouvy se bude jednat o neoprávněné vypouštění odpadních vod.

 

Proto vás informujeme, že v příštích týdnech dojde k postupnému mapování připojených nemovitostí na kanalizaci. Za tímto účelem vás osobně navštíví zástupce obce, se kterým vyplníte kartu odběratele (producenta) a orientačně zakreslíte do připravené mapy umístění svého zařízení na akumulaci nebo čištění odpadních vod včetně naznačení vedení kanalizační přípojky. Takto vyplněná karta bude následně sloužit jako podklad pro tvorbu aktualizace pasportu kanalizace a případné uzavření smlouvy o odvádění odpadních vod.

Zástupce obce bude provádět mapování od 22. 4. 2024. Nejste-li k zastižení v pracovní dobu našeho úřadu, odevzdejte prosím přiloženou návratku s kontaktními údaji co nejdříve, nejpozději však do 30. 4. 2024, na Obecním úřadě v Kujavách do poštovní schránky nebo požadované údaje zašlete e-mailem na obec@kujavy.cz.

Pravdivě vyplněné údaje budou sloužit pouze pro interní potřeby obce.

Vaše osobní údaje budou zpracovány na základě zákona č. 274/2001 Sb., o vodovodech a kanalizacích a v souladu s Nařízením (EU) 2016/679 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů, včetně zákona č. 110/2019 Sb., o zpracování osobních údajů – GDPR. Předpokládaná doba zpracování je po celou dobu provozování kanalizace obce Kujavy. Více informací o zpracování osobních údajů zde: https://www.kujavy.cz/gdpr  

 

 

Ing. Michal Dresler

starosta obce Kujavy