Fulltextové vyhledávání

Drobečková navigace

Úvod > Obecní úřad > Informace pro občany s trvalým pobytem na ohlašovně

Informace pro občany s trvalým pobytem na ohlašovně

Od 1.1.2016 jsou pro Vás ukládána oznámení a výzvy na ohlašovně (Obecní úřad Kujavy, Kujavy 86, 742 45 Kujavy), v jejímž správním obvodě máte hlášen trvalý pobyt. Dle stanoviska Ministerstva vnitra není možné s ohledem na ochranu osobních údajů vyvěšovat oznámení a výzvy na úřední desce či nástěnce ve veřejných prostorech ohlašovny. Občané s trvalým pobytem by se měli sami informovat, zda jim na adresu ohlašovny nebylo doručeno nějaké oznámení nebo výzva. 

Uložením oznámení o uložení zásilky a výzvy s poučením na vhodném místě v sídle ohlašovny jsou po uplynutí lhůty deseti dnů splněny podmínky fikce doručení; desátým dnem se považuje písemnost za doručenou. Upozorňujeme, že i nepřevzatá písemnost nabude právní moci a stane se tak vykonatelnou.

Nevyzvednutí písemnosti adresátem neznamená, že po adresátovi nikdo nic nemůže chtít, protože o tom nebyl srozuměn. Řízení pokračuje dál. Nevyzvednutím pošty je možné promeškat např. lhůtu na odvolání.

Více informací o trvalém pobytu na ohlašovně