Fulltextové vyhledávání

Drobečková navigace

Úvod > Volný čas > Památky a zajímavá místa v obci > Budova základní školy

Budova základní školy

Podle kroniky byla budova postavena už v roce 1821 a od svého počátku sloužila jako škola. Jelikož v obci žili lidé převážně německé národnosti, vyučovalo se jen v německém jazyce.

Obrázek1.jpg

 Obrázek2[3].jpg 

BUDOVA ZÁKLADNÍ ŠKOLY PO DRUHÉ SVĚTOVÉ VÁLCE

Z důvodu velkého počtu žáků (84) v roce 1954 bylo potřeba otevřít nově třetí učebnu. K tomu bylo však třeba celou budovu zrekonstruovat. Celková rekonstrukce byla dokončena v roce 1961 a celkové náklady činily 182 000 Kč.

Rekonstrukce zahrnovala zřízení třetí učebny, nových splachovacích záchodů (namísto starých nesplachovacích), kanceláře a kabinetu a provedení celkové nové venkovní omítky. Rekonstrukce zahrnovala také nové elektroinstalace, budování nových klenb, stropů a podlahy.

Jelikož MNV Bílovec nebral rekonstrukci jako prioritu, byla realizována celkem ve 3 lidech: vyučený zedník, učeň a sedmnáctileté děvče. Po dobu pomalé rekonstrukce se učilo kombinovaně v pohostinstvích a jedné učebně. Při zrekonstruováni části budovy byla v budově obnovena výuka, avšak bez přívodu vody a za neustáleho hluku. Při stavění přístavby se dokonce v jedné třídě praskla stěna.

V roce 1964 měla škola 4 učebny a navštěvovalo ji 96 dětí.

Obrázek4.jpg Obrázek5.jpg Obrázek6.jpg

VYBAVENÍ ŠKOLY KOLEM ROKU 2000

Vyučovalo se celkem ve dvou třídách. V místě současné školní družiny bývala tělocvična. Ročníky byly v třídách od sebe odděleny dřevěnými tabulemi.

Podle školní kroniky byla tehdejší tělocvična zcela nevyhovující. V rozporu s bezpečností byly tehdy nekryté radiátory. Všechny cvičební pomůcky byly pro nedostatek úložného prostoru umístěny podél zdí. Z těchto důvodů byla následně tělocvična zřízena v blízkém kulturním domě.

V roce 2006 navštěvovalo zdejší školu 29 dětí.

Obrázek7.png Obrázek8.png

OPRAVA SCHODŮ

V roce 2013 musely být opraveny schody u hlavního vstupu do budovy.

Obrázek9.jpg Obrázek10.jpg

REKONSTRUKCE INTERIÉRU BUDOVY

V roce 2018 prošel interiér budovy rozsáhlou rekonstrukcí. Byla provedena nová elektroinstalace, rozvody vody, rekonstrukce sociálních zařízení. Byly nataženy nové omítky, nové podlahy, nové dlažby a kachle. V celé budově byla vyměněna světla na spořivější. Dále byly vyměněny všechny dveře a postupně také nábytek ve třídách i kancelářích.

Celkové náklady této rekonstrukce činily 3 621 866 Kč.

Obrázek11.jpg Obrázek12.jpg

REKONSTRUKCE FASÁDY A STŘECHY

V roce 2023 proběhla kompletní rekonstrukce fasády, střechy a půdy. Nejprve se pracovalo na střeše. Byly odstraněny krovy, podlahové desky a další stavební suť. Následně byla provedena zateplená podlaha. Byly usazeny nové krovy, na něž přišla nová parofólie, latě a plechová krytina. Zbourán byl také původní již nefunkční a nebezpečný komín. Odbourána byla část římsy, kterou nahradilo palubkové podbití.

Pokračovalo se s fasádou. Byly zjištěné značné defekty (praskliny), které bylo třeba ošetřit proti dalšímu případnému rozšiřování. Budova byla sešívána doporučeným technologickým postupem. Většina fasády byla odstraněna a následně znovu nahozena. Barva fasády byla zvolena dle vizualizace. Fasádu nově doplnil nápis s označením budovy a znakem obce.

Poslední částí bylo doplnění nopové folie a okapového chodníku kolem budovy. Díky tomu bude zajištěno odvlhčení budovy zespoda.

Celkové náklady činily 5 828 054,13 Kč. Na realizaci byla žádána dotace z Ministerstva financí, která však nebyla z důvodů velkého množství žádostí podpořena.

Obrázek16.jpg Obrázek14.jpg IMG_4099.jpg