Fulltextové vyhledávání

Drobečková navigace

Úvod > Život v obci > Aktuality > Zákaz starých kotlů

Zákaz starých kotlůPodle zákona o ochraně ovzduší začne od 01.09.2024 platit zákaz provozovat kotle na tuhá paliva v objektech určených k bydlení (rodinné domy, bytové domy, stavby pro rodinnou rekreaci), které nesplňují minimálně 3. třídu dle normy ČSN EN 303-5.

Jedná se o kotle na tuhá paliva 1. a 2. třídy (nejčastěji to jsou kotle na uhlí, případně dřevo), kotle vyrobené před rokem 2000, kdy se třídy ještě nestanovovaly a nestandardní kotle vyrobené svépomocí nebo upravené.

Kotle se rozdělují do 5 emisních tříd podle množství škodlivin v emisích. Čím vyšší emisní třída, tím méně škodlivin kotel vypouští.

  • Informaci o emisní třídě kotle najdete na výrobním štítku nebo v technické dokumentaci (např. v návodu k použití).
  • Třídu kotle může majiteli sdělit také pracovník, který zajišťuje pravidelnou kontrolu technického stavu a provozu kotle a má k tomu potřebná oprávnění, popř. přímo výrobce kotle.
  • Pokud je kotel zařazen (minimálně) do 3. emisní třídy, můžete jej využívat i nadále. Zejména u staršího kotle ale nesmíte zanedbat pravidelnou revizi.

Nepodaří-li se emisní třídu zjistit, s velkou pravděpodobností půjde o model staršího data, uvedený do prodeje ještě před rokem 2000. Výměna kotle vás tak nemine. To znamená, že používání všech ostatních kotlů, které nespadají alespoň do 3. emisní třídy, bude oficiálně zakázáno. Konkrétně již nebude možné provozovat staré spalovací stacionární zdroje, jejichž prostřednictvím se ohřívá voda pro teplovodní soustavu ústředního vytápění.

Pokud budete mít kotel v rozporu se zákonem o ochraně ovzduší, to znamená, že do 31. srpna 2024 (včetně) nevyměníte kotel na tuhá paliva za kotel 3. třídy a vyšší, můžete dostat opakovanou pokutu až do výše 50 000 Kč.

Podle zákona o ochraně ovzduší musíte nechat zkontrolovat svůj kotel nejméně jednou za tři roky. Seznam osob odborně způsobilých k provedení pravidelné kontroly technického stavu a provozu kotlů je uveden v databázi Ministerstva životního prostředí ČR (https://ipo.mzp.cz/). Pokud to neuděláte, můžete za tento přestupek dostat pokutu až 20 000 Kč.

Pokud se bude z nějakého komína smradlavě kouřit, je pravděpodobné, že na domácnost upozorní sousedi. V krajním případě budou kontroloři chodit i do domácností. Zákon jim to umožňuje. Stačí, aby obecní úřad obce s rozšířenou působností (takzvané trojkové obce) obdržel stížnost na příliš tmavý kouř z komína.

Úředníci odborů životního prostředí pak zpravidla chtějí vidět protokol o revizní kontrole kotle, který nesmí být starší tří let. Když ho provozovatel kotle nemá, tak úřad pak majitele domu obešle dopisem, kde ho na porušování zákona upozorní. Pokud se stížnost opakuje, má už úřad pravomoc vstoupit do obydlí. Neumožnění této kontroly znamená pokutu do 50 tisíc korun, tedy stejnou částku, jako by kontrola zjistila pochybení.

Na výměnu nevyhovujícího kotle lze za splněných podmínek využít finanční podporu z dotací:

  • Kotlíkové dotace: Tato dotace je hrazena z prostředků Evropské unie a je primárně určena pro nízkopříjmové domácnosti. V případě, že zájemci se svou žádostí uspějí, mohou získat příspěvek až do 95 % celkové ceny kotle.
  • Nová zelená úsporám:Požádat o peníze nezbytné pro výměnu kotle lze u Státního fondu životního prostředí ČR i v rámci projektu Nová zelená úsporám. Z těchto prostředků však může být žadatelům proplaceno nejvýše 50 % celkových nákladů spojených s obměnou topného zařízení.

Další informace:

  • Více informací o zákazu provozu starých kotlů najdete na webu MŽP ČR.
  • Informace o emisních třídách kotlů najdete na webu tzb-info.cz.
  • Seznam osob oprávněných k provedení kontroly kotle najdete na webu mpo.cz.
  • Web Jak správně topit https://jakspravnetopit.cz/