csenfrdekoplrusk

Konání zastupitelstva v roce 2021

V případě, že bude nutné svolat mimořádné zasedání, bude toto vyvěšeno na úřední desce a místech obvyklých. Taktéž jsou termíny vyvěšeny na internetových stránkách obce. Obracíme se na všechny občany, aby své podněty a připomínky podávali na obecní úřad v písemné podobě, aby mohly být zařazeny do programu jednání. S účastí veřejnosti, lze předcházet mnoha negativním vlivům a taktéž lze předcházet nedorozuměním, které vznikají neinformovaností občanů. Zastupitelé Vás srdečně zvou a těší na Vaši účast.

Konání zastupitelstva v roce 2021
pondělí 01.03.2021 v 16 00 hodin
pondělí 24.05.2021 v 16 00 hodin
pondělí 28.06.2021 v 16 00 hodin
pondělí 20.09.2021 v 16 00 hodin
pondělí 13.12.2021 v 16 00 hodin

  • Přečteno: 4990