Fulltextové vyhledávání

Drobečková navigace

Úvod > Obecní úřad > Dotace a granty > Grant na výsadbu Aleje svobody 2023

Grant na výsadbu Aleje svobody 2023Obec Kujavy ve spolupráci s Nadací Partnerství a ČSOP Studénka vysadila dne 4. 11. 2023 novou alej o 97 hrušních a 28 dubech. Vysazená alej je symbolem ozdravení krajiny a návratu svobody. 

Alej svobody obnovila zaniklou polní cestu, která spojovala malebný kostelík s pěšinou podél Pustějovského potoka. Rozdělila pole na menší celky a nabídla tak útočiště lidským i zvířecím obyvatelům. Samotná akce, ale i následná péče o stromy pomůže rozvíjet komunitní život vesnice, porozumět místnímu dědictví a vytvářet novou historii Kujav. ​

Projekt byl podpořen nadačním příspěvkem Nadace Partnerství ve výši 350 000 Kč formou věcného plnění. Příspěvek byl schválen na zasedání správní rady pod číslem jednacím 23-SB3-001. 

Nadace Partnerství zajistila:

 • kvalitní sadební materiál,
 • dopravu sazenic,
 • materiál nezbytný pro výsadbu (kůly, ochranu proti okusu, úvazy, hřebíky),
 • odborný dohled při výsadbě,
 • organizaci výsadby za účasti široké veřejnosti, zajímavých hostů, firem a médií,
 • zapůjčení nářadí,
 • zpracování grafických materiálů,
 • zajištění fotodokumentace a zpracování videospotu z akce,
 • medializaci výsadbové akce.

Obec Kujavy zajistila:

 • kvalitní následnou péči o vysazené stromy po dobu minimálně 5 let, která spočívá především v zálivce, kontrole kvality ochrany před zvěří, pevnosti kůlů a úvazů a je-li třeba zajištění výchovných řezů (je třeba doložit zpracovaným plánem zajištění následné péče),
 • geodetické zaměření prostoru pro výsadbu,
 • aktivní spolupráci s Nadací Partnerství při plánování výsadby,
 • propagaci akce prostřednictvím svých informačních prostředků, vč. webu, (tý)deníků, novin, časopisů, obecního rozhlasu apod. (dle možností obce),
 • zázemí pro realizaci jednodenní akce s účastí až 500 dobrovolníků,
 • vyhloubení výsadbových jam (velikosti odpovídající 1,5 násobku stromového balu – konzultovat se zástupcem z Nadace Partnerství) před akcí a rozvoz stromů a ochranného materiálu v den výsadby k připraveným jámám,
 • jednoduché občerstvení pro účastníky a organizátory v den akce,
 • improvizované (palety, podium, vlečka apod.) pódium a kvalitní zvukovou techniku po dobu akce,
 • seznámení vlastníků a uživatelů sousedních pozemků se záměrem výsadby.