Fulltextové vyhledávání

Drobečková navigace

Úvod > Život v obci > Zpravodaj obce Kujavy

Zpravodaj obce Kujavy


Kategorie: Ceny inzerce ve zpravodaji 

Inzerce Místní Cizí
Celá strana 500 Kč 800 Kč
1/2 strany 300 Kč 500 Kč
1/4 strany 200 Kč 350 Kč

 

Za inzerci je považováno reklamní či jiné propagační sdělení jehož cílem je dosažení vyšších zisků. Od poplatku mohou být osvobozeny jednorázové pozvánky na kulturní či sportovní akce v obci Kujavy a sousedních obcích, sdělení neziskových organizací, státních institucí, jiných obcí, místních spolků a organizací zřizovaných Obcí Kujavy. Od poplatku jsou osvobozena sdělení Obce Kujavy.

Zpravodaj je vydáván barevně ve formátu A4 v počtu 210 kusů. Zpravodaj má aktuálně (r. 2023) 20 – 24 stran.

Zpravodaj je distribuován v tištěné (do schránek, místním organizacím apod.) i elektronické (na internetu, v aplikaci apod.) podobě.

Zpravodaj je vydáván čtvrtletně – 1. 3., 1. 6., 1. 9., 1. 12.

PŘÍJEM INZERCE

 • Osobně na Obecním úřadě Kujavy,
 • elektronicky na e-mailu obec@kujavy.cz

TERMÍN DODÁNÍ INZERCE A POŽADAVKY

 • Uzávěrka zpravodaje je vždy 15 dní před jeho vydáním.
 • Články popř. inzerci je třeba zaslat ve vysoké kvalitě. Přijatelný formát je .pdf, .doc, .jpg, .png.
 • Obrázky přijímáme zvlášť, nikoliv součástí psaného dokumentu. Dodané obrázky a loga musí být v dostatečné kvalitě – rozlišení 300.
 • O umístění inzerce rozhoduje redakce.

ÚHRADA INZERCE

 • Platba musí být připsána nejpozději ke dni uzávěrky, a to na základě vystavené faktury. Faktura bude vystavená na základě zaslaného návrhu inzerce.
 • Platbu je možné provést:
  • v hotovosti na Obecním úřadě Kujavy,
  • převodem na základě vystavené faktury na účet č. 9388020227/0100.