Fulltextové vyhledávání

Drobečková navigace

Úvod > Obecní úřad > Odpadové hospodářství > Výsledky odpadového hospodářství obce

Výsledky odpadového hospodářství obcePřehled svezeného množství odpadu (v tunách)

 Kód odpadu  Název odpadu 2017 2018  2019  2020  2021  2022 2023 2024*
 200301  Směsný komunální odpad   99,938 101,7137   101,2151  98,6381  88,4477  64,1434  64,9109  
 200307  Objemný odpad  5,22 3,08  15,64  2,72   8,14  6,34  22,46  
 200203  Jiný biologicky nerozložitelný odpad   6,7426 6,778  6,6457  6,6933   6,0538  1,2919  1,3021  
 130208  Jiné motorové a mazací oleje  0,062 0,126  0,06  0,035  0,099   0,046  0,078  
 150101  Papírové a lepenkové obaly  1,46 0,612  0,554   0,065  0  0  0  
 150102  Plastové obaly  0,677  0,7809  1,3177  3,9023  5,5738  0  0   
 150110  Obaly se zbytky nebezp. látek  0,031  0,052  0,023  0,024  0,055  0,026  0,056  
 160103  Pneumatiky  1,98  0,47  0,4  4,45  0  0  0   
 160506  Laboratorní chemikálie  0,017  0,034  0  0,006  0  0  0,002   
 1912100  Spalitelný odpad  2,19  0  0  0  0  0  0   
 200101  Papír a lepenka  4,0791  3,9089  5,3369  5,4358  5,9084  7,3542  7,6181  
 200102  Sklo  15,108  15,6746  16,7306  21,055  21,3326  18,7817  16,8123  
 200110  Oděvy  1,842  1,987  2,868  2,399  2,341  3,044  0  
 200111  Textilní materiály  -  -  -  -  -  -  1,962  
 200125  Jedlý olej a tuk  0,009  0,014  0,007  0,01  0  0,005  0,024  
 200127  Barvy, lepidla  0,51  0,615  0,226  0,278  0,408  0,152  0,619  
 200132  Jiná nepoužitelná léčiva  0  0,002  0  0  0  0  0   
 200138  Dřevo  0  9,8  0  2,15  2,78  1,81  0   
 200139  Plasty  13,1618  11,7183  12,4919  12,1275  12,4839  19,1653  18,2356  
 200140  Kovy  0  0  0  0  0  0  0  
 200201  Biologicky rozložitelný odpad  39,7823  36,5724  32,8988  32,7701  27,9625  24,6375  27,9062  
Celkem    192,8098  193,9388  196,4147  192,7591  181,5857  146,797  161,9862  

 * stav k 1. 3. 2024

POPLATEK ZA ULOŽENÍ NA SKLÁDKU

Na skládku jsou ukládány tyto odpady:

  • 200301 - Směsný komunální odpad
  • 200307 - Objemný odpad
  • 200203 - Jiný biologicky nerozložitelný odpad

 

Rok 2024

Výpočet množství odpadu uloženého na skládku za nižší poplatek: počet obyvatel k 1. 1. 2023 dle ČSÚ * množství skládkovaného odpadu na jednoho obyvatele dle zákona o odpadech = 558 * 0,17 = 94,86 tun

 Kód odpadu   Název odpadu   Množství odpadu uloženého na skládku v roce 2024 (v tunách)*
 200301  Směsný komunální odpad   
 200307  Objemný odpad  
 200203  Jiný biologicky nerozložitelný odpad   
 Celkem   

 * stav k 1. 3. 2024

 

Rok 2023

Výpočet množství odpadu uloženého na skládku za nižší poplatek: počet obyvatel k 1.1.2022 dle ČSÚ * množství skládkovaného odpadu na jednoho obyvatele dle zákona o odpadech = 547 * 0,18 = 98,46 tun

 Kód odpadu   Název odpadu   Množství odpadu uloženého na skládku v roce 2023 (v tunách)
 200301  Směsný komunální odpad  64,9109
 200307  Objemný odpad 22,46
 200203  Jiný biologicky nerozložitelný odpad  1,3021
 Celkem  88,673

V roce 2023 mohlo na skládku být za nižší poplatek ve výši 500 Kč/t uloženo 98,46 tun skládkovaného odpadu. Obec Kujavy uložila 88,673 tun, tzn. že veškerý výše uvedený odpad byl na skládku uložen za nižší poplatek. 

 

Rok 2022

Výpočet množství odpadu uloženého na skládku za nižší poplatek: počet obyvatel k 1.1.2021 dle ČSÚ * množství skládkovaného odpadu na jednoho obyvatele dle zákona o odpadech = 536 * 0,19 = 101,84 tun

 Kód odpadu   Název odpadu   Množství odpadu uloženého na skládku v roce 2022 (v tunách)
 200301  Směsný komunální odpad  64,1434
 200307  Objemný odpad 6,34 
 200203  Jiný biologicky nerozložitelný odpad  1,2919
 Celkem  71,7753

V roce 2022 mohlo na skládku být za nižší poplatek ve výši 500 Kč/t uloženo 101,84 tun skládkovaného odpadu. Obec Kujavy uložila 71,7753 tun, tzn. že veškerý výše uvedený odpad byl na skládku uložen za nižší poplatek. 

 

Rok 2021

Výpočet množství odpadu uloženého na skládku za nižší poplatek: počet obyvatel k 1.1.2020 dle ČSÚ * množství skládkovaného odpadu na jednoho obyvatele dle zákona o odpadech = 534 * 0,2 = 106,8 tun

 Kód odpadu   Název odpadu Množství odpadu uloženého na skládku v roce 2021 (v tunách)
 200301   Směsný komunální odpad  88,4477
 200307  Objemný odpad 8,1400
 200203  Jiný biologicky nerozložitelný odpad  6,0538
Celkem 102,6415

V roce 2021 mohlo být na skládku za nižší poplatek ve výši 500 Kč/t uloženo 106,8 tun skládkovaného odpadu. Obec Kujavy uložila 102,6415 tun, tzn. že veškerý výše uvedený odpad byl na skládku uložen za nižší poplatek.