Fulltextové vyhledávání

Drobečková navigace

Úvod > Obecní úřad > Odpadové hospodářství > Výsledky odpadového hospodářství obce

Výsledky odpadového hospodářství obcePřehled svezeného množství odpadu (v tunách)

 Kód odpadu  Název odpadu 2017 2018  2019  2020  2021  2022 2023*
 200301  Směsný komunální odpad   99,938 101,7137   101,2151  98,6381  88,4477 64,1434 32,5321
 200307  Objemný odpad  5,22 3,08  15,64  2,72   8,14 6,34 22,46
 200203  Jiný biologicky nerozložitelný odpad   6,7426 6,778  6,6457  6,6933   6,0538 1,2919 0,6536
 130208  Jiné motorové a mazací oleje  0,062 0,126  0,06  0,035  0,099  0,046 0,072 
 150101  Papírové a lepenkové obaly  1,46 0,612  0,554   0,065  0 0  
 150102  Plastové obaly  0,677  0,7809  1,3177  3,9023  5,5738 0  
 150110  Obaly se zbytky nebezp. látek  0,031  0,052  0,023  0,024  0,055 0,026 0,042 
 160103  Pneumatiky  1,98  0,47  0,4  4,45  0 0  
 160506  Laboratorní chemikálie  0,017  0,034  0  0,006  0 0 0,002 
 1912100  Spalitelný odpad  2,19  0  0  0  0 0  
 200101  Papír a lepenka  4,0791  3,9089  5,3369  5,4358  5,9084 7,3542 3,6185
 200102  Sklo  15,108  15,6746  16,7306  21,055  21,3326 18,7817 8,6617
 200110  Oděvy  1,842  1,987  2,868  2,399  2,341 3,044  
 200125  Jedlý olej a tuk  0,009  0,014  0,007  0,01  0 0,005  
 200127  Barvy, lepidla  0,51  0,615  0,226  0,278  0,408 0,152 0,548 
 200132  Jiná nepoužitelná léčiva  0  0,002  0  0  0 0  
 200138  Dřevo  0  9,8  0  2,15  2,78 1,81  
 200139  Plasty  13,1618  11,7183  12,4919  12,1275  12,4839 19,1653 9,225
 200140  Kovy  0  0  0  0  0 0  
 200201  Biologicky rozložitelný odpad  39,7823  36,5724  32,8988  32,7701  27,9625 24,6375 3,8284
Celkem    192,8098  193,9388  196,4147  192,7591  181,5857 146,797 81,6433

 * stav k 30. 6. 2023

POPLATEK ZA ULOŽENÍ NA SKLÁDKU

Na skládku jsou ukládány tyto odpady:

  • 200301 - Směsný komunální odpad
  • 200307 - Objemný odpad
  • 200203 - Jiný biologicky nerozložitelný odpad

 

Rok 2023

Výpočet množství odpadu uloženého na skládku za nižší poplatek: počet obyvatel k 1.1.2022 dle ČSÚ * množství skládkovaného odpadu na jednoho obyvatele dle zákona o odpadech = 547 * 0,18 = 98,46 tun

 Kód odpadu   Název odpadu   Množství odpadu uloženého na skládku v roce 2023 (v tunách) *
 200301  Směsný komunální odpad  32,5321
 200307  Objemný odpad 22,46
 200203  Jiný biologicky nerozložitelný odpad  0,6536
 Celkem  55,6457

* stav k 30. 4. 2023

V roce 2022 mohlo na skládku být za nižší poplatek ve výši 500 Kč/t uloženo 101,84 tun skládkovaného odpadu. Obec Kujavy uložila 71,7753 tun, tzn. že veškerý výše uvedený odpad byl na skládku uložen za nižší poplatek. 

 

Rok 2022

Výpočet množství odpadu uloženého na skládku za nižší poplatek: počet obyvatel k 1.1.2021 dle ČSÚ * množství skládkovaného odpadu na jednoho obyvatele dle zákona o odpadech = 536 * 0,19 = 101,84 tun

 Kód odpadu   Název odpadu   Množství odpadu uloženého na skládku v roce 2022 (v tunách)
 200301  Směsný komunální odpad  64,1434
 200307  Objemný odpad 6,34 
 200203  Jiný biologicky nerozložitelný odpad  1,2919
 Celkem  71,7753

V roce 2022 mohlo na skládku být za nižší poplatek ve výši 500 Kč/t uloženo 101,84 tun skládkovaného odpadu. Obec Kujavy uložila 71,7753 tun, tzn. že veškerý výše uvedený odpad byl na skládku uložen za nižší poplatek. 

 

Rok 2021

Výpočet množství odpadu uloženého na skládku za nižší poplatek: počet obyvatel k 1.1.2020 dle ČSÚ * množství skládkovaného odpadu na jednoho obyvatele dle zákona o odpadech = 534 * 0,2 = 106,8 tun

 Kód odpadu   Název odpadu Množství odpadu uloženého na skládku v roce 2021 (v tunách)
 200301   Směsný komunální odpad  88,4477
 200307  Objemný odpad 8,1400
 200203  Jiný biologicky nerozložitelný odpad  6,0538
Celkem 102,6415

V roce 2021 mohlo být na skládku za nižší poplatek ve výši 500 Kč/t uloženo 106,8 tun skládkovaného odpadu. Obec Kujavy uložila 102,6415 tun, tzn. že veškerý výše uvedený odpad byl na skládku uložen za nižší poplatek.