Fulltextové vyhledávání

Drobečková navigace

Úvod > Obecní úřad > Odpadové hospodářství > Základní informace o sběru a třídění odpadů v obci Kujavy

Základní informace o sběru a třídění odpadů v obci KujavyPovinnost třídění odpadů ukládá občanům zákon o odpadech a obecně závazná vyhláška obce.

TIPY PRO EFEKTIVNĚJŠÍ TŘÍDĚNÍ ODPADŮ:

 • předcházejte vzniku odpadu (např. domácím kompostováním bioodpadu),
 • odpady třiďte hned doma, když vzniknou, 
 • do barevných kontejnerů dávejte pouze to, co do nich patří (na obalech najdete recyklační značky, ty vám pomohou s určením, kam odpad patří),
 • před vhozením odpadu do kontejneru minimalizujte jeho objem sešlápnutím (do kontejneru se pak vejde více odpadu),
 • správným tříděním snížíte množství odpadu v běžné popelnici na směsný komunální odpad,
 • více informací o možnostech třídění a recyklaci odpadů najdete na www.jaktridit.cz.

Jak správně třídit jednotlivé druhy odpadůvyhlášky č. 515/2020 Sb.

 

Jak na jednotlivé druhy odpadů:

biologický odpad

Bio nádoba

Nádoby na biologický odpad se používají plastové hnědé barvy s vývozem 1x týdně dle vhodných klimatických podmínek od dubna do poloviny listopadu.

Pro likvidaci biologického odpadu je možné také využít velkoobjemový kontejner, který je umístěn u fotbalového hřiště.

Co patří do biologického odpadu:

 • odpad z kuchyně rostlinného původu, zbytky ovoce a zeleniny, tráva, spadané listí, piliny, shrabky ze záhonů a odpad z ořezu keřů a stromků (ne větve), skořápky ořechů, sedliny z kávy a čaje apod.

Co nepatří do biologické odpadu:

 • tekuté zbytky potravin (oleje), živočišné zbytky potravin (zbytky masa, kosti), uhynulá zvířata, pleny, obvazy, větve a jiný biologicky rozložitelný odpad.

elektro zařízení

Kovy nádoba

Zpětný odběr baterií a drobného elektrozařízení probíhá celoročně do kovového kontejneru červené barvy a větší elektrospotřebiče lze odevzdat v rámci svozu velkoobjemového odpadu na jaře a na podzim.

Co patří do elektroodpadu:

 • osobní počítače a všechny jeho komponenty, notebooky, tiskárny, kopírovací zařízení, kalkulačky, telefony, autorádia, rádiové soustavy, videokamery, videorekordéry, rádia, digitální teploměry, elektrické hračky apod.,
 • žehličky, topinkovače, fritovací hrnce, zastřihovače, fény, elektrické zubní kartáčky, holicí strojky, elektrické vrtačky apod.,
 • vysloužilé baterie a monočlánky,
 • do velkoobjemového kontejneru lze vhodit ostatní velké spotřebiče (mrazničky, chladničky, pračky, sušičky, myčky, sporáky, plotny, elektrická topidla a radiátory, elektrické ventilátory, vysavače, elektrické šicí stroje, mikrovlnné trouby, kávovary apod.) a dále zářivky, monitory a televize. 

Co nepatří do elektroodpadu - červeného kontejneru:

 • zářivky,
 • televize,
 • monitory

Jedlý tuk a tuk z domácností

Sběr použitého potravinářského oleje je zajištěn celoročně do hnědé nádoby, která je umístěna na obecním úřadě a svoz je zajišťován dle potřeby.

Potravinářský olej je shromažďován v domácnostech do PET lahví. Naplněné a řádně uzavřené PET lahve lze poté odevzdat do této nádoby.

Kovy

Drobné kovové obaly je možné vhazovat společně s plastem do žlutých kontejnerů určených na svoz plastů, přičemž svoz probíhá 1x za 14 dní, příp. do šedé nádoby umístěné u obecního úřadu, kde je svoz zajišťován dle potřeby.  

Objemnější kovový odpad je možno uložit do velkoobjemového kontejneru, který se přistavuje při svozu velkoobjemového odpadu na jaře a na podzim.

Kovy

Co patří do žlutého, příp. šedého kontejneru:

 • plechovky od potravin, nápojové plechovky a ostatní kovové odpady.

Co nepatří do žlutého, příp. šedého kontejneru:

 • znečištěné plechovky od zbytků potravin či chemických látek, plechovky od barev.

Nápojové kartony / tetrapak

Nápojové kartony (tetrapaky) je možné ukládat společně s plastem do žlutých kontejnerů.

Tímto způsobem odstraňujeme obaly značené následujícími recyklačními značkami.

Nápojový karton

Co patří do žlutého kontejneru:

 • vypláchnuté krabice od džusů, vína, mléka, mléčných výrobků (NUTNO krabice sešlápnout).

Co nepatří do žlutého kontejneru:

 • "měkké sáčky" od kávy a různých potravin v prášku, krabice obsahující zbytky nápojů a potravin.

Papír

Jak správně třídit odpad – co patří do MODRÉHO kontejneru? | Magazín Rodina

Na svoz papíru jsou po obci rozmístěny modré kontejnery.

Do papíru patří veškeré papírové obaly či obaly značené recyklačními značkami v tabulce. 

Papír

Co patří do modrého kontejneru:

 • časopisy, noviny, letáky, sešity, krabice (NUTNO rozložit na co nejmenší objem), papírové obaly, cokoli z lepenky, knihy bez tvrdé vazby, obálky s foliovými okénky, papír s kancelářskými sponkami, bublinkami, obálky pouze bez plastového vnitřku

Co nepatří do modrého kontejneru:

 • uhlový, mastný nebo jakkoliv znečištěný papír, použité plínky, plata od vajíček

Plast

Tříděný odpad

Na sběr plastu jsou po obci rozmístěny žluté kontejnery.

Takto odstraňujeme odpady značené značkami uvedené v tabulce.

Plast

Co patří do žlutého kontejneru:

 • sešlápnuté PET lahve od nápojů (NUTNO stlačit na co nejmenší objem), kelímky od jogurtů, mléčných výrobků, sáčky (i mikrotenové), folie, vypláchnuté obaly od pracích, čistících a kosmetických přípravků.

Co nepatří do žlutého kontejneru:

 • mastné obaly se zbytky potravin nebo čistících přípravků, novodurové trubky, PVC, guma, molitan, linoleum, pneumatiky, obaly od nebezpečných látek (motorový olej, chemikálie, barvy apod.).

Pneumatiky

Pro odstraňování pneumatiky lze využít zpětný odběr, který zajišťuje společnost ELTMA na zřízených odběrových místech (https://www.eltma.cz/sberna-mista#map/) nebo lze využít místa zpětného odběru povinných osob (https://www.mzp.cz/cz/odber_pneu). 

Sklo

Sklo nádoba

Na svoz skla jsou po obci rozmístěny zelené kontejnery se svozem 1x za 4 týdny.

Do těchto nádob je možno ukládat dohromady jak bílé, tak barevné sklo.

Sklo

Co patří do zeleného kontejneru:

 • nevratné lahve od nápojů, skleněné nádoby, skleněné střepy - tabulkové sklo a skleněné obaly s výše uvedenými recyklačními značkami.

Co nepatří do zeleného kontejneru:

 • keramika, porcelán, autosklo, drátěné sklo a zrcadla, žárovky, zářivky, výbojky, kovové uzávěry od lahví.

Stavební odpad

Stavební odpad není odpadem komunálním, tudíž není povinností obce tento odpad od občanů přijímat. Každý občan je povinen si nechat stavební odpad odstranit na své náklady zákonem stanoveným způsobem, tj. uložením na skládku. K dispozici je například skládka ASOMPO v Životicích u Nového Jičína.

Textil

Textil

Na svoz textilu jsou po obci rozmístěny bílé kontejnery se svozem 1x měsíčně. 

Co patří do bílého kontejneru:

 • čisté, vyprané a řádně zabalené všechny druhy oděvů, bot, měkkých i tvrdých hraček, kabelky, bytový textil, prostěradla, přikrývky, povlečení.

Co nepatří do bílého kontejneru:

 • mokré a plesnivé, zeminou a ropnými látkami znečištěné oděvy, průmyslové ústřižky látek.

Velkoobjemový a nebezpečný odpad

Velkoobjemový odpad je svážen na jaře a na podzim z prostranství u č. p. 21 (u Moštárny).

Co patří do velkoobjemového a nebezpečného odpadu:

 • nepoužitelný (vyřazený) nábytek, matrace, koberce, barvy, lepidla, provozní náplně automobilů (oleje, brzdové kapaliny), olejové filtry, vyřazené léky, textilní a jiný materiál znečištěný nebezpečnými látkami, prázdné plechovky od barev.

Co nepatří do velkoobjemového a nebezpečného odpadu:

 • komunální a stavební odpad, eternit, polystyren, využitelný odpad (papír, plast, sklo atd.).