Fulltextové vyhledávání

Drobečková navigace

Úvod > Život v obci > Historie > Pověsti a historické články > Hrob rodiny Freisslerů v Kujavách

Hrob rodiny Freisslerů v KujaváchDoba covidová, ač bydlím na pracovišti, mě přinutila k domácí izolaci, a se svou potřebou stále něco tvořit jsem se po letech konečně dopracoval k mnoha dříve shromažďovaným dokumentům, časopisům a jiným zajímavým archivním materiálům.  

Dnes přispěji malou studií o rodině Freisslerů, která po staletí bydlela na čp.48, tedy mém současném bydlišti. Často s nadsázkou hovořím o tom, že člověk má vědět „po čem šlape“ a toto je výsledek přesvědčení, že nevidět neznamená, že nebylo… 

Historie rodu Freisslerů (někdy uvedeno též Freisler, Freissler či FreiI3ler) sahá až do počátku 17. století. Konkrétně k roku 1628 je v urbáři fulneckého panství uveden Georg Freissler.Je ale jisté, že tento rod zde pobýval již v daleko dřívějších dobách. 

Georg zemřel v roce 1624. Na základě testamentu koupil statek jeho syn Thomas. Thomas se narodil v roce 1610. Kupní smlouva ze dne 2.3.1642 uvádí  vdovu po Georgovi, Annu, a sourozence,Marianu, Justinu, Magdalenu(Margaretu?) a Dorotu.Dorota se stala později manželkou fojta Libischera. 

Thomas se roku 1637 oženil s Dorotou, dcerou Johanna Drechslera, také z Kujav. Měli několik dětí, které jsou později uvedeny v dědickém řízení. Lánový rejstřík uvádí podrobnosti rozdělení jednotlivých sedláků podle držby orné půdy.Thomas je veden k roku 1656 – 1676 v držení polností 40 měřic v 1.kategorii a 20 měřic v 2.kategorii. Thomas zemřel roku 1683. 

Na základě testamentu statek koupil jeho syn Andreas. Narodil se asi roku 1655.Jeho sourozenci k vyplacení jsou uvedeni Mathes, Hansel, Paul, Georg, Thomas a David. Vdova po Thomasovi Katharina-zřejmě jeho druhá manželka, měla nárok na výminek a žila ještě v roce 1706. Andreas zemřel v roce 1734(1735). 

Ještě za života Andrease koupil v roce 1726 statek jeho syn Paul (narozen asi 1695, zemřel 1772). Po otcově smrti platil svým sourozencům Davidovi, Magdaleně, Martině, Dorotě a nevlastní matce, vdově Rosině. Prameny uvádí, že k roku 1757 měl vše splaceno. 

Dalším držitelem statku byl Paulův  syn, zvaný po dědečkovi, Andreas (narozen 29.10. 1730, zemřel 28.3.1786). Statek koupil 2.prosince 1773 za 440 slezských tolarů od nevlastní matky Elisabethy, vdovy po Paulu Freisslerovi. Andreasovou matkou byla Katharina.V kupní smlouvě z roku 1773 jsou uváděni sourozenci Johann, Thomas, Michel, Suzanna, Magdalena a Katharina. 

V roce 1800 koupil  od své matky Marii Magdaleny Freisslerové, rozené Klementové, vdově po Andreasi  Freisslerovi, statek  Mathias (narozen 31.1.1774, zemřel ve 43 letech na břišní tyfus dne 18.5.1817). V rodině již žilo několik generací, proto i splátky byly komplikované. 

Stejnojmenný syn Mathias (narozen 16.4.1798), žijící v Pohořílkách se svou ženou Elizabethou, rozenou Gebauerovou, koupil 1.prosince 1823 statek v Kujavách na č.48 od své nevlastní matky Elisabethy. Smlouva mimo jiné stanovila výminek pro prodávající a podíly pro 13 sourozenců. 

Od roku 1862 byl majitelem usedlosti na č.48  další, v pořadí již třetí Mathias (narozen 14.10.1824), je již napsán na náhrobku hrobu na místním hřbitově, ale o něm a nejen o něm si napíšeme příště. 

V první části této studie jsem skončil u Mathiase Freisslera (14.10.1824-2.5.1899), který je  na vrchní části náhrobku uveden jako první a zároveň  v druhé půli náhrobku spolu se svou ženou Theresií, rozenou DröI3ler , čp. 38 (28.1.1844-15.5.1910).   

Pro úplnost Vám popíši skutečnosti o tomto významném hrobu. 

Hrob se nachází na hřbitově v Kujavách. Při vstupu od hlavní brány vyčnívá v první půli hřbitova vpravo mezi novodobými náhrobky. Svým odlišným tvarem se dá jen stěží přehlédnout. 

Hrob tvoří rám zešedé žuly, osázený trvalými květinami, bergeniemi, a je celoročně udržován. Pochází zřejmě z  konce 19. století. Skulptura se skládá ze 3 širších, postupně se odspodu nahoru zmenšujících soklů, na nichž se týčí pomník (náhrobek) ve tvaru komolého jehlanu, tzv. pylonu. Celý náhrobek je zhotoven z leštěné tmavě šedé žuly.  

Pomník nese na svém čele poměrně dobře čitelné údaje o pochovaných členech rodiny Freisslerů. Údaje jsou psány v němčině. Na vrcholu náhrobku je zlatou barvou vyhotoven symbol kříže se sluneční září, pod ním je umístěn nadpis náhrobku, ve znění RUHÄTSTETE DER Familie Freisler (pozn. ve studii používám příjmení Freissler, dle prvního zjištění, vysvětlení dříve). Dále jsou již barvou v tónu kamene postupně jmenováni členové rodiny Freisslerů spolu s přesným datem úmrtí a dožitým věkem. Dle těchto informací jsou zde zřejmě pohřbeni: Mathias a Theresie Freisslerovi, Karl Freissler, Rosa a Anna Fresslerovi. Ve spodní části je zmínka o pochovaných prarodičích, Mathiasi a Elisabeth Freisslerových, vyobrazen je dále pietní nápis v němčině „Ruhetsanfti“, což ve volném překladu znamená „Odpočívejte v pokoji“. 

Náhrobky jsou cennou informací o občanech obce, kteří zde byli pohřbeni, ale moje zkušenost říká, že úplná data tam mnohdy nejsou uvedena, protože různé okolnosti tomu nepřály. Dokonce i uváděná data mnohdy nesouhlasí s daty uvedenými v matričních souborech. 

Přesto jsou to první informace, před kterými se zastavíte kdekoliv při svých cestách a zamyslíte se při návštěvě hrobu. Počáteční informací, kterou u hrobu můžete získat, je ta, zdaje to hrob český, nebo německý (u nás dominantní informace). Dále porovnáváte jméno, jaký je asi jeho původ…a až poté již dle svých zkušeností dedukujete, jaká asi byla v dané obci struktura obyvatel a pak… Pak jste již na mé nitce  - „Zapálení se pro věc“ a potřeba se tomu dostat na kloub.  

O dalších členech rodiny Freisslerů v 3. části