Fulltextové vyhledávání

Drobečková navigace

Úvod > Život v obci > Historie > Pověsti a historické články > Vodní mlýn na č. p. 41

Vodní mlýn na č. p. 41První zmínky o mlýnech v českých a moravských krajích pocházejí z 12.století. O mlýnech se zmiňuje již i kronikář Kosmas.

V druhé polovině 18. století je mlynářské řemeslo zahrnuto mezi cechy a panovník vydává pravidla, která musí mlynáři, ale i zájemci o mletí, dodržovat. Pro vévodství slezské vydala Marie Terezie roku 1754 tzv. „Mlýnský řád“. Byla to pravidla, která v souhrnu zabezpečovala zásobování obyvatel potravinami a chránila obecný lid před zištností a libovůli mlynářů. Stanovením povinnosti rolníka mlít obilí v určeném mlýně naopak zajišťovala mlynáři dostatečný zdroj práce. Mlynářství nebylo nikterak vysoce výnosné řemeslo, bylo závislé na přírodních podmínkách. Proto mlynáři byli většinou v nájmu, anebo bylo mlynářství skromným přivýdělkem k danému hospodářství.

První mlýny byly závislé na dostatečném přítoku vody nebo dosti vydatném větru. Podle tohoto členění je dělíme na mlýny vodní a větrné. Ne všechny mlýny byly jen mlýny na mletí mouky, ale pro účely Zpravodaje zůstaneme jen u tohoto.V Kujavách je v literatuře popisován jeden mlýn vodní a 5 mlýnů větrných.Je to logické, protože Děrenský potůček patřil, mocností tekoucí vody, k velmi malým (50-1000 l/min.) a mlynář si musel výpomoci malou nádrží při potoce.

V urbáři ze 17.století je v Kujavách připomínaný tzv.Menší mlýn na Děrenském potoce. Jednalo se o mlýn vodní, poddanský, na svrchní vodu. Byl vystavěn v ohbí potoka na čp.41.

Na mlýně je uváděn mlynář Michael Hop a jsou stanovené jeho povinnosti k fulnecké vrchnosti: každoročně odvádí o sv.Jiří 3 tol., o sv. Václavu 3 tol., o Vánocích 1 gr. 1 d., 2 vykrmené husy bez peří a 2 kopy vajec.Z pozdějších dob je ještě zmínka

z r.1753, a to, že mlynář nerobotuje, ale musí držet loveckého psa. Další údaj zr.1848 informuje, že se mlynář vykoupil z poddanských povinností za 23zl. 15 kr. Poslední zatím známý údaj pochází zr.1930. Uvádí, že mlýn již není v provozu.

Na dispozičních mapách zr.1833 je zakreslení mlýna v podstatě shodné s dispozicí dnešního domku č.41, jehož majitelem je Ilon Malčík.

Na fotografii obrazu, kterou jsem získal a snad se jedná o identickou stavbu, je vidět, že se jedná o jednopodlažní stavbu s nízkým dřevěným patrem.

Dobový obraz.jpg
Současný stav.jpg
Císařský povinný otisk, r. 1833.png